KURUMSAL

DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz, köklü sınai geçmişimizden aldığımız tecrübe ile faaliyet gösterdiğimiz ulusal tüm sektörlerde lider ve uluslararası faaliyetlerde söz sahibi olmaktır.

Başladığımız ticari yolculuğumuzda tüm çalışanlar olarak esas aldığımız ilkeler, kalite politikalarımıza temel oluşturmaktadır.

Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlayacak uygun fiyatlı ürün ve hizmetler üretirken en etkili hizmeti sunabilmek için; Müşterinin sürekli değişen, gelişen beklenti ve taleplerini karşılamak, en yüksek kalite normlarına uygun ürün ve hizmet üretmek için tüm faaliyet alanlarımızda iyileştirme, geliştirme ve büyümeyi sürekli kılmaktır :

  • Çalışanlarımızın kişisel becerilerini artıracak uygun çalışma ortamları oluşturarak, kalite yönetim sistemlerimize katılım ve desteklerini sağlamaktır.

  • Ürün, üretim ve hizmet kalitemiz ile uyumlu eğitim ve denetimlerle tedarikçilerimize kalite bilincini yerleştirmektir.

  • Doğal ve şirkete ait kaynakları en iyi şekilde kullanarak çevreyi korumaktır.

  • Kurumsal kimlik anlayışımızı tüm çalışanlarımıza benimsetmek, meslek ahlakını en yüksek değerlerde tutarak devamlılığını sağlamaktır.

  • Faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde; insan sağlığını koruyup, güvence altına almak için yüksek teknolojiyi kullanmaktır. 
© E.Özgörkey Grup - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanılmaz.